ÇİFTÇİNİN KOMPOST EL KİTABI

Çiftçinin Kompost El Kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri
Çiftçinin Kompost El Kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri

Çiftçinin Kompost El Kitabı ve Latin Amerika Deneyimleri adlı eser,
“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü” FAO’nun asli görevleri arasında yer alan “toprağın, tarımın ve gıdanın korunması ve iyileştirilmesi” faaliyetleri çerçevesinde, bu kurumun Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi bünyesinde yer alan uzmanlar ve akademisyenler tarafından yürütülen saha çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıktı.

1950’li yıllardan bu yana gitgide tüm dünyaya yayılan ve yarattığı geçici ve yapay verimliliğe karşın toprak, su, hava gibi yaşamsal doğal kaynaklarımız üzerindeki ciddi etkileri nedeniyle günümüzde yaşanan küresel çevre felaketinin ilk sıralardaki sorumlularından biri olarak görülen kimyasal tarım yöntemleri, yaklaşık 1980’lerden beri duyarlı toplum kesimlerinde ve akademik düzeyde sorgulanmaktadır. Ekonomik ve sosyal boyutlarının yanı sıra, sağlık ve çevre sorunlarımızla da bağlantılı olarak tarım konusu, siyaset ortamında da yaklaşık 20 yıldır ulusal ve uluslararası düzeyde tartışılmakta ve çözümler aranmaktadır.

BM Gıda ve Tarım Örgütü olan FAO’nun da bu süreçte çok değerli katkıları vardır. FAO’nun kompost konusundaki yayınlarının ta 80’li yıllara dek gittiğini belirtmek durumundayız. Görülüyor ki FAO dünyadaki organik uyanışın daha ilk yıllarından beri ön saflarında yer almış olan, değerli bir uluslararası kuruluş.
Elinizdeki bu eserden on yıl önce yayınlanmış olan ve tarım-kompost ilişkisini inceleyen On-Farm Composting Methods eseri ise daha ziyade Asya folkloründeki kompost uygulamalarını ele alıyor.  Bilimsel araştırmaların ve bilgi birikiminin baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, yayınlanmasının üzerinden her ne kadar çok kısa bir süre geçmiş olsa da, bu zaman zarfında “biyolojik yaklaşım” çerçevesinde yapılan ar-ge çalışmaları sayesinde birtakım bilgilerin kısmen eskimiş olabileceği dikkate alınmalı ve bu gözle okunmalıdır. 

Kompost, çevre, iklim, tarım, sağlık gibi konularda son birkaç on yıllık zaman zarfında artan kamuoyu duyarlılığının bilimsel araştırmalar üzerinde teşvik edici etkisi sayesinde, yapılan bilimsel araştırmalar ile komposta ve kompostun içindeki biyolojik süreçlere ilişkin bilgimizde azımsanmayacak gelişmelerin olduğunu ve artık ilkçağ ve ortaçağdan bugüne gelen geleneksel kompost bilgisini aştığımızı, kompost yapımına artık çağdaş bir akademik disiplin gözüyle bakıldığını söyleyebiliriz. 

FAO tarafından ilk olarak 2013 yılında MANUAL DE COMPOSTAJE DEL AGRICULTOR, Experiencias en América Latina orjinal adıyla İspanyolca yayınlanmış olan kitap, iki yıl sonra, BM tarafından “Uluslararası Toprak Yılı” olarak ilan edilen 2015 yılında İngilizce’ye çevrilerek FARMER’S COMPOST HANDBOOK, Experiences in Latin America adıyla yayınlandıktan sonra nihayet 2021 yılında Türkçe’ye de çevrildi ve “ÇİFTÇİNİN KOMPOST EL KİTABI ve Latin Amerika Deneyimleri” adıyla FAO’nun resmi web sitesinde (FAO.org) yayınlandı.

Kompostun Latin Amerika’daki tarımsal uygulamalarını ele alan Kompost El Kitabı‘nın orjinal İspanyolca baskısının da 2013 yılında kaleme alındığı göz önünde tutularak okunmalı, kompost ve toprak biyolojisi konusunda yapılan bilimsel araştırmalar sayesinde her geçen gün yeni bilgiler edindiğimiz gözardı edilmemelidir.

Bu sayfanın amacı,

  • Özellikle çiftçiler için hazırlanmış olup, kompost konusunu “tarımdaki uygulamaları” açısından ele alan Çiftçinin Kompost El Kitabı‘nı tanıtmak,
  • içeriğinde vurgulanan önemli noktaları paylaşmak ve değerlendirmek,
  • organik toprak ve kompost konusundaki yegane bilimsel yaklaşımı temsil eden “biyolojik yaklaşımı” tanıtmak,
  • organik tarımın temeli ve de olmazsa olmaz bileşeni olan komposta yönelik ilgi ve talebin kamuoyu gündeminde daha üst sıralara yerleşmesine katkı yapmak, ve ayrıca,
  • gerek tarım, gerek sağlık, gerek çevre ve gerekse ekonomi açısından çok çok önemli bir faaliyet olan kompost hakkında ülkemizde çok daha fazla ar-ge ve yayın yapılmasını teşvik etmektir.

FAO tarafından üç dilde yayınlanmış olan eser, FAO’nun resmi web sitesinden pdf dosya olarak indirilebilir.

» BM – FAO -KOMPOST »

İçeriği Paylaşın: