Tarımın Geleceğinde Kompost

Artık kamuoyunun bir karar vermesi gerek.
50’li yıllardan bu yana uygulanan kimyasalcı yöntemlerle geldiğimiz uçurumun kenarından dönme kararının, o tarihi kararın, kamuoyu ve kamu yönetimi tarafından bir an önce verilmesini bekliyoruz ve bu arada sesimiz yettiğince çevremizi uyarmaya ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kamuoyuna, BM ve FAO gibi uluslararası kurumlardan başlayarak, ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarına hatta tek tek duyarlı bireylere kadar her düzeyde uyarılar yapılıyor, durumun aciliyeti anlatılıyor.
Organik atıkların doğaya verdiği zarar artık tahammül sınırlarını aştı. Kalıcı ve geri dönülmez etkilerini çoktandır görmekteyiz. Daha da vahim sonuçlarla karşılaşmadan bir an önce hatalarımızdan dönmek ve geçmişte verdiğimiz zararları telafi etmeye başlamamız gerek.
Organik atıklarımızı gelişigüzel ortalığa açmaktan artık vazgeçmeliyiz. Kompostlama yaparken kolaya kaçıp hem organik malzemeyi heba etmekten hem de doğaya zarar vermekten kaçınmalı, bilimsel yöntemlere dayanan “iyi kompost” uygulamalarını benimsemeliyiz.
Özellikle, tarımda kullanmak üzere kompost yapımında çok dikkatli olmalıyız;
çünkü organik maddelerin rastgele bir şekilde karıştırılıp çürümeye terk edilmesi ile elde ettiğimiz her ürün ne yazık ki kompost vasfına sahip olmuyor. Ticari açıdan değerlendirme kaygısıyla kompost diye pazarlanmaya çalışılan her karışımın gerçekten kompost olmadığını, kompostun bir takım ayıredici özellikleri olması gerektiğini bilmeliyiz.
Ülkemizde ve dünyada kompost adıyla bilinen örneklerin çok büyük bir kısmı (ne yazık ki tamamına yakını), özellikle atık yönetimi çerçevesinde tasarlanmış olan ve daha ziyade kamusal kurumların bünyesinde bulunan çöp arıtma tesislerinde elde edilen örnekler olup, kompost adını ve sıfatını hak etmeyen, daha ziyade “kokuşmuş organik madde” tanımına uyan, dolayısıyla, tarımda kullanıma asla uygun olmayan, eskaza kullanıldığında ise bitkilere zarar veren bir nitelik arzetmektedir.
Zaten bu nedenle, organik tarıma eğilimli olup bu gibi kötü kompost örneklerini denemiş olan bazı üreticilerin, yaşadıkları olumsuz deneyimlerin sonucunda “bir daha asla kompost kullanmama” eğilimine girmelerine şaşırmamak gerekir.
Nasıl ki toprak cansız bir materyal olmanın çok ötesinde “canlı bir organizma” ise, kompost da aynı şekilde canlıdır.
Kompost, içinde yaşam ortamı bulan milyonlarca mikro-organizmaya habitat sağlayan canlı bir maddedir. Kompostun niteliklerini belirleyen, “iyi kompost” mu, yoksa “kötü kompost” mu olduğunu belirleyen, içindeki cansız maddelerden, minerallerden ziyade, bünyesinde barındırdığı yaşamdır! Bu açıdan tarım, toprak ve kompost söz konusu olduğunda, “bilimsel yaklaşım”ın yani “biyolojik yaklaşım”ın yeri doldurulamaz.

» Günümüzde Kompost»

İçeriği Paylaşın: